Säännöt

Turvaohje

Myllyhalli on ylipaineellinen jalkapallohalli, joka merkitsee sitä, että halli pysyyylhäällä pelkän ilman varassa. Hallin sisätiloissa on ylipaine, joka pitää hallin ryhdissään.

On tärkeää, että

1. Hallin ulkopuolelta halliin ei kohdisteta vahingontekoja, eikä muutenkaan kohdisteta hallin pinnoille vaaratilanteita, jossa hallin seinän pinta voisi repeytyä. Kivien heittely, kiipeily/hyppiminen seinille tms. on ehdottomasti kielletty!

2. Hallin sisäpuolella vältetään terävien ja kulmikkaiden esineiden asettamisesta aivan seinään kiinni.

3. Hätäpoistumistiet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu vain hätätapauksessa tapahtuvaan poistumiseen. Ovien salpalaitteiden liikuttaminen on muuten kuin vaaratilanteessa ehdottomasti kielletty. Hätäpoistumistiet ovat Pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti suljettu nippusiteillä (sakset niiden vieressä laatikossa). 

4. Sähkökatkon sattuessa jalkapallohalliin ilmaa syöttävä kone pysähtyy ja hallin valaistus sammuu. Tällöin hallissa olevien tulee pysyä rauhallisina. Välitöntä vaaraa ei ole.

Sähkökatkoksen sattuessa hallin varageneraattori käynnistyy pienen viiveen kuluttua (10s.) ja se huolehtii ilman tuottamisesta halliin, joka pitää hallin ryhdissään.

5. Sähkökatko, eikä varavoima kytkeydy päälle. Jos sähkökatko tapahtuu eikä varageneraattori kytkeydy päälle syntyy vaara, että sähkökatkoksen jatkuessa halli vähitellen painuu kasaan.

Tässä tilanteessa on tärkeää, ettei mitenkään edistetä "ilman pakoa" hallin sisätiloista ulkoilmaan. Eli älä missään tapauksessa käytä poistumiseen hallin hätäteitä tai huoltotunnelia. Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin. joutuisasti pyöröoven kautta. Aikaa hallittuun poistumiseen on runsaat 20-30 minuuttia!!!

6. Repeämä hallin seinässä tai katossa

Jos halliin kohdistuu jokin ulkopuolinen isku tms, jonka seurauksena hallin seinään/kattoon syntyy repeämä ja halli alkaa nopeasti painua kasaan tulee hallin sisällä olijoiden hakeutua ulos hallista nopeinta mahdollista reittiä:

- hätätiet (3 kpl) + hallin pyöröovi

7. Tulipalo!

Sammuttimia on hallilla 2 kpl (hallin puolella 1 ja teknisessä tilassa 1 kpl). Yksi. varauloskäynnin yhteydessä sekä toinen sammutin laitetilassa.

Hälytä palokunta. Hälytysnumero on 112.

Osoite on Myllyhalli,  Myllytontunpolku 1, 00920 Helsinki

Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin joutuisasti pyöröovien kautta. Tarpeen vaatiessa käytetään varauloskäytäviä.

Turvaohje ja pelastussuunnitelma jaetaan jokaiselle hallissa harjoittelevalle joukkueelle hallin turvallisen käytön varmistamiseksi.

8. Kokoontumispaikka

Hallin evakuoimistilanteessa kokoontumispaikkana käytetään Myllypuron Urheilupuiston harmaita pukukoppeja noin 200 metrin päässä.

Kentälle omalla vuorolla

    Kenttäalue on varattu käyttövuoron omaavalle

    Yleisön ja vuoroaan odottavien pelaajien on oltava rajatulla kentän lämmittelyalueella. Hallin käyttövuorot vaihtuvat täsmällisesti vuorolistan mukaan. 

    Vuoronsa lopettavan joukkueen on poistuttava kenttäalueelta ripeästi ja vuoroaan aloittava ryhmä saa mennä kenttäalueelle vasta oman vuoronsa alettua! Lämmittelevällä joukkueella ei ole lupaa mennä toisen joukkueen vuorolle ilman vuoron haltijan lupaa. Toisen joukkueen harjoituksia ei saa häiritä omalla toiminnalla.

WC

Löytyy Urheilupuiston kopeilta 200m hallista.

Parkkipaikat

Läheisen Pallomyllyn parkkipaikka ja Itäkeskuksen puolella kadunvarret sekä uimahallin läheiset parkkipaikat. Huomio : Myllypuron liikuntapuiston kapeilla hiekkateillä ei autoilua.

Lämmittelyalue

Hallin kentän takapäädyssä oleva alue on varattu lämmittelyyn.

Pallottelu huolto-oven ja varauloskäyntien seiniä vasten on ehdottomasti kielletty lämmittelyalueella!